Laddstation samfällighet

Laddstationer för er samfällighet - en framtidssäker lösning

Vi erbjuder smarta och innovativa laddningslösningar för samfälligheter. Med vår expertis inom laddstationer kan vi skapa anpassade och kostnadseffektiva installationer för er. Ta steget in i framtiden med prisvärd laddningsmöjlighet nära hemmet!

Kontakta Powermatic för att installera laddboxar i din samfällighet i Stockholm. Vi hjälper dig med behovsanalys, kostnadsförslag, installation och uppföljning. Ta del av Ladda bilen-bidraget och bidra till den gröna omställningen. Vi finns här för att hjälpa dig med din samfällighets laddboxsinstallation.


laddstation samfällighet

Optimerat laddningssystem för er samfällighet

Vi kan hjälpa er samfällighet att skapa en fungerande miljö för framtidens fordon genom att installera och optimera ett laddningssystem som passar er på bästa möjliga sätt.

Genom att erbjuda smidiga laddningsmöjligheter till era medlemmar, kan ni främja en miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig trend. Vi står vid er sida genom hela projektet och erbjuder rådgivning, installation samt drift och underhåll av laddstationer.

Experter på gröna lösningar

Med över 10 års erfarenhet inom elbranschen, har vi en djup förståelse för den tekniska infrastrukturen och de unika behov och utmaningar som samfälligheter står inför när det gäller installation av laddstationer.

Vi har en kundcentrerad strategi i vårt arbete, där vi strävar efter att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som passar varje samfällighets unika behov och förutsättningar, med hänsyn till allt från antalet parkeringsplatser och elkapacitet till de boendes livsstil och laddningsbehov.

Våra installationstjänster är heltäckande och omfattar allt från planering och projektering till installation och efterföljande service. 

En viktig aspekt av vårt arbete är vår serviceavdelning, som erbjuder regelbunden underhåll och support för att säkerställa att laddstationerna fungerar optimalt över tid. De erbjuder även snabb och effektiv felsökning och reparation vid eventuella problem.

För miljön i din samfällighet

Företaget är aktivt engagerat i att bidra till en grönare framtid genom att främja användningen av elbilar och effektiva laddningslösningar. Vi samarbetar också aktivt med olika aktörer inom elbilsmarknaden för att förbättra och utveckla våra tjänster. Med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och innovation, sätter vi en hög standard inom branschen.

Varför installera laddstation?

  • Miljövänligt: Genom att installera laddstationer i er samfällighet uppmuntrar ni till användning av elbilar, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar framtid.
  • Ekonomiskt fördelaktigt: Många elbilsägare upplever lägre driftskostnader jämfört med traditionella bensin- och dieselbilar. Med en egen laddstation i samfälligheten blir det ännu mer kostnadseffektivt.
  • Ökade fastighetsvärden: Fastigheter med tillgång till laddningsinfrastruktur för elbilar kan potentiellt öka i värde, då allt fler bilköpare nu väljer elbilar.
  • Komfort: Laddstationer i samfälligheten innebär större bekvämlighet för invånarna. De behöver inte längre leta efter offentliga laddstationer, utan kan ladda sina bilar hemma.
  • Framtidssäkerhet: Elbilar är framtiden för transportsektorn. Genom att installera laddstationer redan nu tar ni ett steg mot att framtidssäkra er samfällighet.
  • Bidrag: Det finns bidrag att söka för installation av laddstationer, vilket kan minska den initiala kostnaden avsevärt.
Smarta och ekonomiska laddstationer för din samfällighet